8h30 - 17h30

Thứ 2 - Thứ 7

Hoàng Quốc Việt

Quận 7, HCM

0915 112 646

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 86

Nhà phố

NHÀ ĐẤT CENTER

2 tháng trước

4,800 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 86

Nhà phố

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 77

Căn hộ

NHÀ ĐẤT CENTER

3 tháng trước

2,050 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 77

Căn hộ

3 tháng trước

1,110 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 65

Căn hộ

3 tháng trước

1,300 tỷ

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 65

Căn hộ

4 tháng trước

13,500 tỷ

Giường: 5Phòng tắm: 3

Nhà phố

5 tháng trước

5 tháng trước

2,300 tỷ

Căn hộ, Shop cửa hàng Kiot

5 tháng trước